Kwaliteit en veiligheid

20 december 2021

In ons vakgebied zijn veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid drie van de belangrijkste pijlers. Werken volgens vaste procedures zorgt ervoor dat kwaliteit gewaarborgd is en dat dit ook door anderen controleerbaar is. Deze controleerbaarheid is belangrijk zodat al onze processen door een onafhankelijke partij tegen het licht gehouden kunnen worden. Deze onafhankelijke partij is certificerende instelling Kiwa Nederland b.v.

De Klinker Milieu Adviesbureau is door Kiwa gecertificeerd voor het kwaliteit managementsysteem ISO 9001 en voor het VGM beheerssysteem VCA. Daarnaast is De Klinker Milieu Adviesbureau door Kiwa gecertificeerd voor de volgende beoordelingsrichtlijnen:

BRL SIKB 1000 Uitvoeren van partijkeuringen

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiƫnisch bodem- en waterbodemonderzoek

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van ( water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water) bodensaneringen en ingrepen in de waterbodem

Wilt u onze certificaten inzien of downloaden? Kijk dan hier op de website van Kiwa, hier staan altijd de nieuwste certificaten van De Klinker Milieu Adviesbureau.