Bodemonderzoek

Met onze bodemonderzoeken brengen wij de kwaliteit van de bodem voor u in kaart.

Door de Rijksoverheid zijn wij erkend voor bodem-  (BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002) als asbest in bodemonderzoek (protocol 2018).

De bodemonderzoeken worden o.a. uitgevoerd bij de volgende situaties:

  • Nulsituatieonderzoek of eindsituationderzoek bij opstarten of beëindiging bedrijfsactiviteiten in het kader van de wet milieubeheer of activiteitenbesluit;
  • Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740) bij aankoop van vastgoed of aanvragen van een bouwvergunning;
  • Historisch onderzoek bodem (NEN 5725): inzicht krijgen  in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie;
  • Nader bodemonderzoek bij het aantreffen van verontreinigingen in grond en/of grondwater inclusief risicobeoordeling en kostenraming voor sanering;
  • Bodemonderzoek bij calamiteiten.
Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!