Infrastructureel civieltechnisch onderzoek

Asfaltonderzoek

U bent bij De Klinker Milieu Adviesbureau al jaren aan het juiste adres voor infrastructurele onderzoeken. Hiervan is asfaltonderzoek een veelvoorkomend onderdeel. Het onderzoeken van asfalt wordt uitgevoerd door het boren van asfaltkernen volgens een voorbereid boorplan. Deze kernen worden vervolgens geanalyseerd door het laboratorium waar het asfalt wordt getest op de aanwezigheid van PAK (bepalen of het asfalt teerhoudend is). Op basis van dit onderzoek kunnen de afvoer- of hergebruikmogelijkheden worden bepaald. Wanneer Asfalt teervrij is kan het namelijk worden hergebruikt. Wij voeren de asfaltonderzoeken uit conform de CROW 210.

Uitbreiding machinepark met extra Burtec kernboorwagen
Het asfaltonderzoek voeren wij uit met eigen materieel. Door de sterk toegenomen vraag hebben wij in 2022 een nieuwe Burtec kernboorwagen aangeschaft. Deze kernboormachine biedt efficiƫntie, bedieningsgemak en veiligheid. Bovendien is de machine beter voor het milieu. Met Renewable fuel wordt de CO2 uitstoot verlaagd tot wel 90%. Bovendien wordt deze brandstof gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen.

Funderingsonderzoek

Hydrologisch onderzoek (k-waarde bepaling)

De kennis van de bodemkundige en hydrologische situatie is de basis voor vele vormen van planontwikkeling. Een bodemkundig hydrologisch onderzoek beschrijft de bodemopbouw, het verloop van de grondwaterstanden, doet uitspraken over de geschiktheid voor infiltratie en beschrijft het oppervlaktesysteem. De Klinker Milieu Adviesbureau heeft de kennis en de materialen in huis voor een onderzoek naar het vaststellen van de k-waarde. Hiermee wordt inzicht verkregen voor de mogelijkheden om bijvoorbeeld het hemelwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en te infiltreren in de bodem.
Tevens krijgt u inzicht in de waterhuishouding en daarbij de doorlatendheidsfactoren van bodemlagen die van belang zijn met betrekking tot de ontwerphoogten, vijverpartijen, wadi’s of ontwateringssystemen.

Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!