Asbest in bodem

Asbestonderzoek (BRL 2018) NEN 5707

In het verleden is asbest veel gebruikt in gebouwen, waaronder woningen. Het materiaal is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Later werd pas bekend dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest of waren die asbestvezels bevatten te verhandelen, toe te passen of te verwerken.

Door demping, onzorgvuldige sloop en calamiteiten (brand) kan asbest op of in de bodem terecht komen.

Door De Klinker Milieu Adviesbureau kan een bodemonderzoek naar het voorkomen van asbest in bodem conform NEN 5707 uitgevoerd worden. Hierbij worden gaten of sleuven gegraven in de bodem. Op basis van het onderzoek kan bepaald worden of risico’s aanwezig zijn en/of sanering noodzakelijk is.

Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!