Waterbodemonderzoek

Nederland is een waterland en dat vraagt om onderhoud. Al die kanalen, sloten en rivieren moeten regelmatig worden gebaggerd om problemen te voorkomen voor scheepvaart, waterhuishouding, visserij en recreatie.

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de watergangen dient de kwaliteit van de waterbodem te worden bepaald. Een waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als kwantiteit van het in een ‘water’ (sloot, plas, rivier, enz.) aanwezige slib. Ook het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib behoort tot het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek.

De Klinker Milieu Adviesbureau heeft ruime ervaring in het onderzoeken van de waterbodem van bijvoorbeeld vijvers en poelen, maar ook uiterwaarden en kribvakken en is hiervoor ook erkend (NEN 5720). Met onze eigen veldploeg, boot en apparatuur worden de bemonsteringen conform BRL 2003  uitgevoerd.

Op grond van het onderzoek wordt inzicht gegeven in de verwerkingsmogelijkheden van de vrijgekomen grond of specie. Dit kan betekenen dat het slib op de kant mag worden gebracht, dat het (tijdelijk) in depot dient te worden geplaatst of dat afvoer naar een verwerkingslocatie aan de orde is.

Elektrische boot

Indien er voor het waterbodemonderzoek een boot benodigd is, beschikken wij over onze eigen boot. Deze boot is volledig elektrisch, hierdoor is hij fluisterstil  en bovendien emissievrij.

Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!