Uitvoeren historisch vooronderzoek sportcomplex Keijenburgse Boys

26 januari 2022

Recent heeft De Klinker Milieu Adviesbureau een zogenaamd ‘historisch vooronderzoek’ conform de NEN 5725 uitgevoerd op en nabij de sportvelden van Keijenburgse Boys te Keijenborg. Dit historisch vooronderzoek is uitgevoerd vanwege de wens om het sportpark te herontwikkelen.

Onlangs is er een definitieve ‘go’ gekomen om een nieuwe accommodatie te bouwen voor een multifunctionele accommodatie.  Regionaal mediacentrum REGIO8 schreef dit artikel over de toekomstige bouw van de multifunctionele accommodatie.

Wat houdt een milieuhygiënisch vooronderzoek in?

De NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek. De NEN 5725 beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem.

Voorafgaand aan het milieukundig bodemonderzoek vindt een historisch onderzoek plaats. Dit historisch onderzoek, conform de NEN 5725,  beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en laboratoriumonderzoek. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, het houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten.

Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.

In sommige gevallen kan volstaan worden met de uitkomsten van het vooronderzoek waardoor een feitelijk bodemonderzoek achterwege kan blijven.