Certificering veldwerkers

22 november 2021

Certificering veldwerkers

Onlangs zijn weer twee veldwerkers van De Klinker Milieu Adviesbureau gecertificeerd onder de protocollen 1001, 2001, 2002 en 2018 door certificeringsinstantie KIWA.

Als gecertificeerd milieu adviesbureau dienen wij te voldoen aan diverse internationale erkende normen en kwaliteitseisen. Met deze certificeringen wordt bevestigd dat De Klinker Milieu Adviesbureau conform de wetgeving op structurele wijze werkt volgens de huidige kwaliteitseisen.

Naast dat wij als bedrijf zijn gecertificeerd dienen onze veldwerkers ook individueel te worden gecertificeerd.

Veldwerker Stan Beckmans is onlangs gecertificeerd voor protocol 1001: Bemonstering voor partijkeuringen wordt uitgevoerd naar de richtlijnen van de BRL SIKB 1000 conform het SIKB protocol 1001 (monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie);

Veldwerker Rick Kinnaer is recent gecertificeerd met protocol 2001, 2002 en 2018. Het protocol 2001 is bestemd voor het correct verrichten van veldwerk, zoals het plaatsen van boringen en peilbuizen. Het protocol 2002 geeft voorschriften voor het bemonsteren van het grondwater uit peilbuizen. De richtlijnen voor asbestonderzoek in bodem zijn omschreven in het protocol 2018.

De Klinker Milieu Adviesbureau is gecertificeerd door KIWA voor meerdere protocollen conform de Kwalibo-wetgeving. Op www.bodemplus.nl staan al onze erkenningen.