Herinrichting Schupstoel Zutphen

7 juli 2021

In opdracht van de gemeente Zutphen hebben wij een milieutechnisch bodemonderzoek uitgevoerd voor de herinrichting van het plein ‘de Schupstoel’ in de historische binnenstad van Zutphen. De gemeente is voornemens het weer een krachtig en levendig plein met haar historische waarden te laten worden.

Het milieutechnische onderzoek bestaat uit vaststellen van de milieuhygiĆ«nische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de herinrichting, het vaststellen van de verwerking van de vrijkomende grond en eventueel funderingsmateriaal en bepalen van de doorlatendheid van de bodem (beoordelen K-waarde uit hydrologisch onderzoek) middels de methode ‘Aardvark’.

De plannen voor de herinrichting zijn hier te lezen op de website van de gemeente Zutphen.

Ook de regionale krant ‘De Stentor’ heeft een artikel geschreven over de herinrichting van het plan. Het artikel is hier te lezen.