Asbest in en op gebouwen

In vrijwel alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 zijn gebouwd en/of verbouwd, is de kans op asbest aanwezig. De Klinker Inventarisatiebureau ondersteunt particulieren, bedrijven, objectbeheerders en (lokale) overheden in asbest gerelateerde vraagstukken.

Sinds juli 1993 is het gebruik en het op voorraad hebben van asbest in Nederland verboden. Bij gebouwen van vóór 1994 is het door de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, voordat er gesloopt of gerenoveerd mag worden. Beschadiging van asbest kan leiden tot een asbestverontreiniging, waardoor gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. De Klinker Inventarisatiebureau is een onafhankelijk gecertificeerd onderzoeksbureau, dat u helpt met asbestinventarisaties.

De Klinker Inventarisatiebureau doet een vooronderzoek, veldwerk en rapporteren snel de bevindingen. Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van relevante gegevens van het te inventariseren bouwwerk. Tijdens het veldwerk worden alle vertrekken deskundig en systematisch geïnventariseerd op asbestverdachte materialen en/of objecten. De asbestverdachte materialen en/of objecten worden conform het inventarisatieplan bemonsterd, ingemeten en vastgelegd. De bevindingen tijdens het veldwerk en de uitslag van de monsteranalyses worden in het asbestinventarisatierapport samengevat.

 

 

Vragen of meer informatie? Wij helpen je graag!