Calamiteiten

20 april 2021

De afgelopen periode is De Klinker Milieu Adviesbureau regelmatig opgeroepen vanwege calamiteiten waar mogelijk bodemverontreiniging is ontstaan.

Op vrijdag 9 april kregen we de melding van een gekantelde vrachtwagen met puin in Westendorp. Dagblad De Gelderlander schreef er dit artikel over.

Op woensdag 14 april werd onze expertise ingeschakeld bij een melding vanwege het aantreffen van drugsafval.

Op donderdag 15 april zijn wij ingeschakeld n.a.v. een vliegtuigongeval in Epse. Het neerstorten van een sportvliegtuig werd geblust met schuim door de brandweer en tevens kon er verontreiniging ontstaan vanwege het lekken van de brandstoftank. Onze MKB’er (milieukundig begeleider) werd door dagblad De Stentor gespot tijdens de uitvoeren van de werkzaamheden. Lees het bijbehorende krantenartikel hier.

Op maandag 27 september vatte een container op een vrachtwagen vlam in Lochem. Op verzoek van het bevoegd gezag hebben wij hier onderzoek verricht naar mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het artikel over de brand is hier te lezen.